Меки връзки за ауспух

Дата (ново към старо)
Мека връзка 64 х 250P

Мека връзка, изпускателна система. | Дължина: 250.0 mm Дължина 2: 250.0 mm Диаметър: 64.0 mm

Мека връзка 60 х 100R

Демпфер изпускателна система. Дължина: 100.0 mm Дължина 2: 160.0 mm Диаметър: 60.0 mm Диам

Мека връзка 60 х 100P

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 100.0 mm Дължина 2: 100.0 mm Диаметър: 60.0 mm

Мека връзка 55 х 150P

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 150.0 mm Дължина 2: 150.0 mm Диаметър: 55.0 mm

Мека връзка 55 х 100R

Демпфер изпускателна система. | Дължина: 100.0 mm Дължина 2: 160.0 mm Диаметър: 55.0 mm Диа

Мека връзка 50 х 200P

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 200.0 mm Дължина 2: 200.0 mm Диаметър: 50.0 mm

Мека връзка 50 х 150P

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 150.0 mm Дължина 2: 150.0 mm Диаметър: 50.0 mm

Мека връзка 50 х 100R

Демпфер изпускателна система. Дължина: 100.0 mm Дължина 2: 160.0 mm Диаметър: 50.0 mm Диамет

Мека връзка 50 х 100P

Мека връзка, изпускателна система. | Дължина: 100.0 mm Дължина 2: 100.0 mm Диаметър: 50.0 mm

Мека връзка 60 х 100мм

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 100.0 mm Диаметър: 60.0 mm Диаметър 2: 60.0 mm

Мека връзка 55 х 100мм

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 100.0 mm Диаметър: 55.0 mm Диаметър 2: 55.0 mm

Мека връзка 50 х 200мм

Мека връзка, изпускателна система. Дължина: 200.0 mm Диаметър: 50.0 mm Диаметър 2: 50.0 mm